Знайти на сайті: параметри пошуку
Для звернення до Постійно діючого третейського суду при СКПУ необхідно подати позовну заяву.
 
Позовна заява подається у письмовій формі. У позовній заяві, що подається до третейського суду, повинні зазначатися: 
 • назва постійно діючого третейського суду або склад третейського суду для вирішення конкретного спору;
 • дата подання позовної заяви;
 • найменування і юридичні адреси сторін, які є юридичними особами, та/або прізвище, ім'я, по батькові, дата народження,    місце проживання і місце - роботи сторін, які є фізичними особами;
 • найменування і юридична адреса представника позивача, якщо він є юридичною особою, або прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання і місце роботи представника, який є фізичною особою, у випадках, коли позов подається представником;
 • зміст вимоги, ціна позову, якщо вимога підлягає оцінці;
 • обставини, якими обґрунтовані позовні вимоги, докази, що їх підтверджують, розрахунок вимог;
 • посилання на наявність третейської угоди між сторонами та докази її укладення;
 • перелік письмових матеріалів, які додаються до позовної заяви;
 • підпис позивача або його представника з посиланням на документ, що засвідчує повноваження представника. 
До позовної заяви необхідно додати документи, що підтверджують:
 • наявність третейської угоди;
 • обґрунтованість позовних вимог;
 • повноваження представника;
 • направлення копії позовної заяви іншій стороні (опис вкладення про відправлення цінного листа, виписка з реєстру поштових відправлень тощо);
 • сплату третейського збору. 
 
 
 
Зразок позовної заяви

Зразок позовної заяви, яка містить вимоги, передбачені Регламентом Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Спілка Кооператорів та Підприємців України».

 

До Постійно діючого Третейського суду

При Всеукраїнській громадській організації

«Спілка Кооператорів та Підприємців України»

02206, м. Київ, А/С № 143

(вул. _________________, буд. ___, Кв. __)

 

Позивач:

П.І.Б./ Найменування

Місце знаходження/ проживання

Код ЄДРПОУ/ ідентифікаційний номер

Тел. /факс


Відповідач:

П.І.Б./ Найменування

Місце знаходження/ проживання

Код ЄДРПОУ/ ідентифікаційний номер

Тел. /факс _____________

 Ціна позову ________ грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про _____________________

 

З огляду на те, що між П.І.Б./Найменування (далі - Позивач) та П.І.Б./Найменування (далі - Відповідач) __.__.20__ року було укладено третейську угоду (у вигляді окремої угоди, третейського застереження в договорі або додатковій угоді до договору), відповідно до змісту якої її сторони домовилися, що всі спірні питання, пов’язані з виконанням укладеного між ними договору (короткий зміст, номер та дата його складання) вирішуватимуться шляхом їх розгляду Постійно діючим третейським судом при Всеукраїнській громадській організації «Спілка Кооператорів та Підприємців України» відповідно до його регламенту, Позивач звертається до вказаного третейського суду для розгляду ним спору, який випливає з нижче викладених обставин.       

Так, ___________ (докладне викладення обставин та посилання на норми матеріального права на підставі яких має бути задоволена позовна заява).

 Також, Позивачем сплачено третейський збір за вирішення даної позовної заяви Постійно діючим третейським судом при Всеукраїнській громадській організації «Спілка Кооператорів та Підприємців України» в розмірі  ___________ грн.

 Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. ____ Цивільного кодексу України, ст. ст. 1, 3-6, 12, 16, 17, 26-28 Закону України «Про третейські суди», ст. ст. __________ Регламенту Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Спілка Кооператорів та Підприємців України», -          

                                              ПРОШУ/ПРОСИМО: 

 1. Задовольнити дану позовну заяву повністю та ______________.

ДОДАТКИ: 

1. Третейська угода.

2. Документ, що підтверджує сплату третейського збору.

3. Докази напралення копії даної позовної заяви з додатками відповідачу.

Дата

Прізвище та ініціали/

Прізвище, ініціали та посада керівника                                                                               Підпис

 

 

Рейтинг: +1 Голосів: 1 2056 переглядів