Знайти на сайті: параметри пошуку

 Зразки третейського застереження у текстах договорів, додаткових угодах до них, між фізичними та юридичними особами:

  

 1. У тексті договору (Під третейським застереженням розуміється пункт у договорі наступного змісту):

 

«Всі спірні питання, пов'язані з виконанням Сторонами умов цього Договору, вирішуватимуться шляхом їх розгляду Постійно діючим третейським судом при Всеукраїнській громадській організації «Спілка Кооператорів та Підприємців України» відповідно до його регламенту».

 

2. У додатковій угоді (Під третейським застереженням розуміється пункт у додатковій угоді до договору про зміну або доповнення його положень наступного змісту):

 

  «Всі спірні питання, пов'язані з виконанням Сторонами умов Договору (щодо якого зазначається: коротко його предмет, номер та дата складення), вирішуватимуться шляхом їх розгляду Постійно діючим третейським судом при Всеукраїнській громадській організації «Спілка Кооператорів та Підприємців України» відповідно до його регламенту».

  

 (зразок 1 між фізичними особами)

ТРЕТЕЙСЬКА УГОДА

 м. _________                                                                                              __ _______ 20__ року

 ПІБ, названий в подальшому «Сторона-1», з однієї сторони, та ПІБ, названий в подальшому «Сторона-2», з іншої сторони, а разом названі в подальшому «Сторони», уклали цю Угоду про наступне: 

1.  Всі спірні питання, пов’язані з виконанням умов Договору №__ від ___ _______________ 20__ року укладеного між Сторонами, вирішуватимуться шляхом їх розгляду Постійно діючим третейським судом при Всеукраїнській громадській організації "Спілка Кооператорів та Підприємців України", відповідно до його Регламенту.

2.       Ця Угода складена українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

3.       Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами.

4.       Реквізити Сторін: 

Сторона-1

Сторона-2

ПІБ

ПІБ

паспорт: серія ___ №_________

паспорт: серія ___ №_______

виданий _______________ким РУГУ МВС України в м. ________ __.___.19_ року

виданий _______________ким РУГУ МВС України  в м. ________ __.___.19_ року

місце проживання: 00000, м. ____, вул. _________, буд __, кв. __

місце проживання: 00000, м. ____, вул. _________, буд __, кв. __

тел.:  (___) ___ __ __

тел.:  (___) ___ __ __

 

ПІБ ______________ (підпис)______________ 

  

ПІБ ______________ (підпис)______________

 

  

 (зразок 2 між фізичними особами)

ТРЕТЕЙСЬКА УГОДА

 м. _________                                                                        __ _______ 20__ року

ПІБ, названий в подальшому «Сторона-1», з однієї сторони, та ПІБ, названий в подальшому «Сторона-2», з іншої сторони, а разом названі в подальшому «Сторони», уклали цю Угоду про наступне:

1.  Всі спірні питання, пов’язані з розподілом в натурі спільної часткової власності Сторін, вирішуватимуться шляхом їх розгляду Постійно діючим третейським судом при Всеукраїнській громадській організації Спілка Кооператорів та Підприємців України відповідно до його регламенту.

2.   Ця Угода складена українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

3.   Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами.

4.   Реквізити Сторін:

 Сторона-1

Сторона-2

ПІБ

ПІБ

паспорт: серія ___ №_________

паспорт: серія ___ №_______

виданий _______________ким РУГУ МВС України в м. ________ __.___.19_ року

виданий _______________ким РУГУ МВС України в м. ________ __.___.19_ року

місце проживання: 00000, м. ____, вул. _________, буд __, кв. __

місце проживання: 00000, м. ____, вул. _________, буд __, кв. __

тел.:  (___) ___ __ __

тел.:  (___) ___ __ __

 

ПІБ ______________ (підпис)______________ 

  

ПІБ ______________ (підпис)______________

  

(зразок 1 між юридичними особами)

ТРЕТЕЙСЬКА УГОДА

 м. _________                                                                                                                          __ _______ 20__ року

Товариство з обмеженою відповідальністю "ААА", в особі директора ПІБ________________, який діє на підставі Статуту, назване в подальшому «Сторона-1», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "ВВВ", в особі директора ПІБ __, який діє на підставі Статуту, назване в подальшому «Сторона-2», з іншої сторони, а разом названі в подальшому «Сторони», уклали цю Угоду про наступне: 

1.     Всі спірні питання, пов’язані з виконанням умов Договору №___ від __._____.20 ___ року укладеного між Сторонами, вирішуватимуться шляхом їх розгляду Постійно діючим третейським судом при Всеукраїнській громадській організації "Спілка Кооператорів та Підприємців України", відповідно до його регламенту.

2.     Ця Угода складена українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

3.     Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами.

4.     Реквізити Сторін:

 Сторона-1

Сторона-2

Товариство з обмеженою відповідальністю "ААА"

Товариство з обмеженою відповідальністю "БББ"

код ЄДРПОУ 00000000

код ЄДРПОУ 00000000

р/р №26000000000000 у АБ КБ в м. __________         МФО 11111

р/р №26000000000000 у АБ КБ в м. __________         МФО 11111

Місце знаходження: 00000, м. ________, вул. _______, буд.____, оф. _____

Місце знаходження: 00000, м. ________, вул. _______, буд.____, оф. _____

тел.:  (___) ___-__-__

тел.:  (___) ___-__-__

Директор

ПІБ _____________ Підпис ______________

Директор

ПІБ _____________ Підпис ______________

  

 (зразок 2 між юридичними особами)

ТРЕТЕЙСЬКА УГОДА

  м. _________                                                                                             __ _______ 20__ року 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ААА", в особі директора ПІБ ______________________, який діє на підставі Статуту, назване в подальшому «Сторона-1», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "ВВВ", в особі директора ПІБ _______________, який діє на підставі Статуту, назване в подальшому «Сторона-2», з іншої сторони, а разом названі в подальшому «Сторони», уклали цю Угоду про наступне: 

  1. Всі спірні питання, пов'язані із здійсненням Сторонами їх корпоративних прав щодо товариства з обмеженою відповідальністю «АБВГД», вирішуватимуться шляхом їх розгляду Постійно діючим третейським судом при Всеукраїнській громадській організації «Спілка Кооператорів та Підприємців України» відповідно до його регламенту.
  2. Ця Угода складена українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
  3. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами.
  4. Реквізити Сторін: 

 Сторона-1

Сторона-2

Товариство з обмеженою відповідальністю "ААА"

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВВВ"

код ЄДРПОУ 00000000

код ЄДРПОУ 00000000

р/р №26000000000000 у АБ КБ в м. __________         МФО 11111

р/р №26000000000000 у АБ КБ в м. __________         МФО 11111

Місце знаходження: 00000, м. ________, вул. _______, буд.____, оф. _____

Місце знаходження: 00000, м. ________, вул. _______, буд.____, оф. _____

тел.:  (___) ___-__-__

тел.:  (___) ___-__-__

Директор

ПІБ _____________ Підпис ______________

Директор

ПІБ _____________ Підпис ______________

 

Рейтинг: 0 Голосів: 0 1755 переглядів